top of page

Welkom

Beste ouders,

 

Misschien hebt u reeds een lange zoektocht achter de rug of komt de beslissing voor de keuze van onze school juist plots...

Welke weg u ook aflegde... we willen u en uw kind heel hartelijk welkom heten.

Vele ouders twijfelden of ze met hun kind de overstap naar het buitengewoon onderwijs zouden maken.

Zij hebben het zich niet beklaagd.

Een veel gemaakte opmerking is: "Hadden we de stap maar eerder gezet".

 

Onze school wil bij uw vragen, verwachtingen en uw persoonlijk verhaal stilstaan en het tijd en ruimte geven. Wij willen een luisterend oor zijn en de onderwijsbehoeften van uw kind professioneel met ons team aanpakken.

We bieden maatwerk aan: plannen - uitvoeren - evalueren en bijsturen. U, als ouder speelt daar eveneens een belangrijke rol in.

Vanuit onze visie geven we kinderen zelfvertrouwen, rust en evenwicht en zijn ze voorbereid op de toekomst.

We zijn er zeker van dat we een "buitengewoon" fijne samenwerking kunnen waarmaken.

 

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met type 9. Dit type is ingericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis die normaal- of hoogbegaafd zijn. 

Voor deze kinderen bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan.  Indien het klassikale lesgebeuren voldoende structuur en duidelijkheid biedt, integreren we het kind in een gewone klas. Mocht deze geïntegreerde werking voor het kind te complex zijn, passen we de leeromgeving aan. De leerling volgt dan les in een AUTI - klas waar hij/zij een meer doorgedreven en individuele begeleiding krijgt.

Linda Colson

Directeur

bottom of page