top of page

Type 9 ASS

TYPE 9 ASS
 
       Geïntegreerde werking
 
Onze kleine klassen zijn samengesteld uit leerlingen met diverse noden. Daarom kunnen ook kinderen met ASS door middel van extra ondersteuning aansluiten in een klas type basisaanbod.
Onze school heeft een gestructureerd, warm en veilig klimaat en is dus uitermate geschikt voor kinderen met ASS.
Belangrijk voor alle leerlingen en zeker voor leerlingen met ASS zijn een duidelijke structuur, eenvormige daglijnen, duidelijke regels en afspraken. We gebruiken ook pictogrammen, stappenplannen, time-timers, geluidsmeters, verschillende hoeken, een vaste plek voor de materialen, ...
Daarnaast voorzien we wekelijkse trainingen van de socio-emotionele vaardigheden, leren leren en communicatievaardigheden.
Er is een nauwe samenwerking met de logopedisten, ergotherapeut en psychologe.
       De auti-klas
Leerlingen met ASS die niet meer functioneren in een klasgroep en intensieve individuele ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in onze auti-klas.
       Wat maakt onze auti-klas zo bijzonder
  • individuele begeleiding op maat en tempo
  • aangepaste materialen
  • specifieke ASS-aanpak in een prikkelarme klasinrichting
  • time-out hoek in de klas
  • ...
bottom of page